(0)

Din varukorg är tom.

 0

Logga in för att spara

Använd kod: FS5

5% AV Över 1112

Använd kod: FS10

10% AV Över 1912

Använd kod: FS15

15% AV Över 2632

Gratis frakt

Ordning Över 1432

Villkor

ÖVERSIKT

Välkommen till Fairyins hemsida! Fairyin erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, villkorad av din godkännande av alla villkor, villkor, policyer och meddelanden som anges här. På hela webbplatsen hänvisar termen "vi", "oss" och "våren" till Fairyin.

Dessa användarvillkor ("Villkoren") reglerar din användning av Fairyins webbplats och Fairyins tjänster, applikationer, innehåll och produkter (gemensamt "webbplatsen"). Läs följande användarvillkor, eftersom din användning av sajten utgör ditt avtal att följa och vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner dessa villkor bör du inte komma åt eller använda sajten. Fairyin förbehåller sig rätten att göra ändringar på webbplatsen och till dessa villkor från tid till annan. När vi gör ändringar lägger vi in dem här. Därför uppmanar vi dig att granska dessa Villkor när du använder vår sajt eftersom du godkänner sådana ändringar genom att besöka sajten.

ONLINE BUTIKSVILLKOR

Genom att godkänna dessa användarvillkor representerar du att du är minst en majoritetsalder i ditt hemland eller i din bostadsort eller att du är majoritetsålder i ditt hemland eller bostadsort och du har gett oss ditt samtycke till tillåta någon av dina mindre beroende personer att använda den här webbplatsen.

Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur.

Ett brott mot eller brott mot något av villkoren kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina tjänster.

ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och Fairyin och styr din användning av Webbplatsen, och de ersätter eventuella tidigare avtal mellan dig och Fairyin. Du kan också bli föremål för ytterligare villkor som gäller för vissa delar av webbplatsen. Fairyin kan säga upp detta avtal och neka dig tillgång till webbplatsen när som helst, omedelbart och utan föregående meddelande, om du i Fairyins eget gottfinnande inte följer någon bestämmelse i dessa villkor.

Eventuella krav eller orsaker till åtgärder som du kan ha med avseende på Fairyin eller webbplatsen måste påbörjas inom ett (1) år efter det att kravet eller orsaken till åtgärden uppstod.

Felaktigheten att Fairyin utövar eller verkställer någon rättighet eller bestämmelse i dessa Villkor ska inte utgöra ett upphävande av sådan rättighet eller bestämmelse. Invaliditeten av något villkor, villkor eller bestämmelse i dessa Villkor ska inte påverka verkställigheten av de delar av villkoren som anses tillämpliga av tillämpliga domstolar.

Du får inte tilldela villkoren eller någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt villkoren utan Fairy's uttryckliga skriftliga samtycke. Villkoren förfogar till förmån för Fairyin efterträdare, tilldelningar, dotterbolag och licensierare. Sektionsrubrikerna i dessa Villkor är endast av praktiska skäl och har ingen rättslig eller avtalsenlig effekt.

Om du vill kontakta oss om några frågor eller problem i samband med dessa Villkor eller Webbplatsen eller att lämna något meddelande enligt dessa Villkor, hänvisar du till vår sida Kontakta oss.

REGISTRERING OCH LÖSENORD

När du får tillgång till vissa tjänster på webbplatsen (inklusive beställning av beställningar) kan du vara skyldig eller uppmanad att lämna specifik information. All information du anger måste vara sanningsenlig, och du får inte använda några alias eller andra medel för att maskera din sanna identitet. Alla åtkomstkoder eller lösenord som tillhandahålls bör alltid skyddas. Du är ansvarig för säkerheten för dina åtkomstkoder och lösenord och är ensam ansvarig för användningen, oavsett om det är auktoriserat, under sådana åtkomstkoder eller lösenord. Vi kan upphöra eller avsluta din åtkomst när som helst med eller utan förvarning. För att förstå hur vi använder information som samlats in från dig, läs vår sekretesspolicy.

MODIFIKATIONER TILL WEBBPLATSEN

Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, komplett eller aktuell. Materialet på denna webbplats är endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att samråda med primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Vilket som helst beroende av materialet på denna sida är på egen risk.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller redigera material eller innehåll på webbplatsen (inklusive att avsluta, ändra, suspendera eller upphöra med någon aspekt av webbplatsen) och rätten att när som helst dra tillbaka några varor från webbplatsen. Vi ansvarar inte för dig eller någon annan part för att göra det.

Ändringar i tjänsten och priserna

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten när som helst att ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande. Alla priser som anges på webbplatsen är i den valuta som motsvarar din webbläsningsprestation på webbplatsen och exklusive fraktkostnader och gällande skatter.

Vi kommer inte att vara ansvariga för dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, upphävande eller upphörande av Tjänsten.

PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (OM ANSVARAR)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga uteslutande online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och är endast föremål för retur eller utbyte enligt vår returpolicy.

Vi har gjort allt för att så mycket som möjligt visa de färger och bilder på våra produkter som finns i butiken. Vi kan inte garantera att din bildskärms display med vilken färg som helst kommer att vara korrekt.

Vi förbehåller oss rätt, men är inte skyldiga att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva detta rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att upphöra med någon produkt när som helst. Alla erbjudanden på produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga när det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar eller att eventuella fel i Tjänsten kommer att rättas.

NÄRAKTIGHET AV BILLING OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att vägra någon beställning du placerar hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per order. Dessa begränsningar kan innefatta beställningar som är placerade av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och / eller order som använder samma fakturerings- och / eller leveransadress. Om vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka att meddela dig genom att kontakta e-postadressen och / eller faktureringsadressen / telefonnumret som gavs vid beställningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda order som enligt vår enda dom verkar vara placerade av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och exakt inköps- och kontoinformation för alla inköp som gjorts i vår butik. Du godkänner att du snabbt uppdaterar ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig efter behov.

För mer detaljer, se vår Returpolicy.

TREDJE PARTS LÄNKAR

I ett försök att tillhandahålla ökat värde för våra besökare kan Fairyin välja olika tredjepartswebbplatser att länka till från sin egen webbplats. Men även om den tredje parten är ansluten till Fairyin, har Fairyin ingen kontroll över dessa länkade webbplatser, som alla har separata sekretess- och datainsamlingspraxis, oberoende av Fairyin. Fairyin har inget ansvar eller ansvar för dessa oberoende policyer eller handlingar och ansvarar inte för sekretesspraxis eller innehållet på sådana webbplatser. Dessa länkade webbplatser är bara för din bekvämlighet och därför får du tillgång till dem på egen risk. Ändå söker Fairyin att skydda integriteten på sin webbplats och de länkar som läggs på den och begär därför någon återkoppling på inte bara dess webbplats, utan även för webbplatser som det länkar till (inklusive om en specifik länk inte fungerar).

ANVÄNDAR KOMMENTARER, ÅTERFÖRSÄLJNING OCH ANDRA INGÅNGAR

Alla kommentarer, feedback, förslag, idéer och andra inlagor som lämnats, lämnats eller erbjudits till Fairyin på eller av denna webbplats eller på annat sätt avslöjas, inlämnats eller erbjudits i samband med din användning av denna webbplats (gemensamt "Kommentarer") ska vara och förbli Fairyins egendom. Sådan offentliggörande, inlämning eller erbjudande av några kommentarer ska utgöra ett uppdrag till Fairyin av alla världsomspännande rättigheter, titlar och intressen och får inte begränsas på något sätt i dess användning, kommersiellt eller på annat sätt av några kommentarer. Därför äger Fairyin uteslutande alla sådana rättigheter, titlar och intressen och får inte begränsas på något sätt i dess användning, kommersiellt eller på annat sätt, av några kommentarer. Fairyin är och ska inte vara skyldig (1) att behålla några kommentarer i förtroende (2) att betala till användaren någon ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på användarens kommentarer.

Du godkänner att inga kommentarer som lämnats av dig till webbplatsen bryter mot någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, sekretess eller annan personlig eller proprietär rättigheter. Du är vidare överens om att inga kommentarer som lämnats av dig till sajten kommer att innehålla eller innehålla sörjande eller annat olagligt, missbrukande eller obscent material. Du är och ska vara ensam ansvarig för innehållet i eventuella kommentarer du gör.

PERSONLIG INFORMATION

Din inlämning av personlig information via affären regleras av vår integritetspolicy. För att se vår sekretesspolicy.

Fel, otillräcklighet och missbruk

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typfel, felaktigheter eller försummelser som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, transiteringstid och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och ändra eller uppdatera information eller avbeställa beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är oriktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter beställning) .

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller klargöra information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, med undantag av vad som krävs enligt lag. Inget specifikt uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska tas för att ange att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

Förbjudna användningar

Webbplatsen får endast användas för lagliga ändamål och är endast tillgänglig för personlig, icke-kommersiell användning, som begränsas till att visa webbplatsen, inköp av produkter, tillhandahålla information till webbplatsen och hämta produktinformation för din personliga granskning. Du är ansvarig för din egen kommunikation, inklusive överföring, publicering och uppladdning av information, och ansvarar för konsekvenserna av sådan kommunikation till webbplatsen. Fairyin förbjuder specifikt användningen av sajten och kräver att alla användare accepterar att inte använda sajten för något av följande:

Posta all information som är ofullständig, felaktig, felaktig eller inte din egen Antagande i beteende som skulle utgöra ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot någon stad, statlig, nationell eller internationell lag eller förordning, eller som skulle misslyckas med accepterat internetprotokoll

  • Kommunicera, överföra eller publicera material som är upphovsrättsligt skyddat eller på annat sätt ägs av en tredje part, såvida inte du är upphovsrättsinnehavaren eller har tillstånd från ägaren att skicka den
  • Kommunicera, sända eller publicera material som avslöjar handelshemligheter, såvida du inte äger dem eller har tillstånd från ägaren
  • Kommunicera, sända eller publicera material som bryter mot någon annan immateriell äganderätt, integritet eller reklamrätt
  • Kommunicera, överföra eller överföra (på något sätt) information eller programvara som härrör från webbplatsen till främmande länder eller vissa utländska nationer i strid med gällande exportkontrolllagar
  • Försök att störa på något sätt med webbplatsens eller Fairys nätverk eller nätverkssäkerhet eller försöka använda webbplatsens tjänst för att få obehörig åtkomst till något annat datorsystem
  • Kommunicera, sända eller skicka material som bryter mot gällande lagar eller förordningar
  • Använda webbplatsen för att trakassera, störa eller olagligt störa Fairyin affärsintressen

ANSVAR OCH DISCLAIMERS

Du tar allt ansvar och risk med avseende på din användning av denna webbplats, som tillhandahålls "som det är". Allt material som hämtas eller på annat sätt erhålls genom användningen av webbplatsen är efter eget gottfinnande och risk och du är ensam ansvarig för eventuella skador som härrör från nedladdning av sådant material. Vi förnekar alla garantier, föreställningar och påståenden av något slag, antingen uttryckligt eller underförstått, med avseende på information som är tillgänglig från eller via webbplatsen inklusive, men inte begränsat, allt innehåll och material, funktioner och tjänster som tillhandahålls på webbplatsen eller på tredje parts webbplatser , som alla tillhandahålls utan garanti av något slag, inklusive men inte begränsat till några garantier om tillgänglighet, noggrannhet, fullständighet eller användbarhet av innehåll eller information, oavbruten tillgång och eventuella garantier för titel, icke-överträdelse, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller kvalitet. Vi garanterar inte att webbplatsen eller dess funktion eller innehållet och materialet eller de tjänster som tillhandahålls därigenom kommer att vara aktuella, säkra, oavbrutna eller fria från fel, fel, virus eller andra skadliga komponenter eller att fel kommer att rättas. Vi garanterar inte att webbplatsen kommer att uppfylla användarnas förväntningar eller krav. Inga råd, resultat, information eller material, oavsett om det är muntligt eller skriftligt, erhållet av dig via webbplatsen ska skapa någon garanti som inte uttryckligen gjorts häri.

Fairyin, dess dotterbolag eller deras respektive innehållsgivare eller tjänsteleverantörer eller styrelseledamöterna, tjänstemännen, anställda eller agenterna till var och en av föregående är ansvarig för dig för direkt, indirekt, speciell, tillfällig, följd, exemplarisk eller bestraffning skador, förluster eller orsaker till handlingar (oavsett om de är kontrakt eller skadliga eller kontraktsmässiga eller extrakontraktuella, inklusive men inte begränsade till oaktsamhet, fel eller annat) av någon art eller art som är känd eller okänd, misstänkt eller oskälig, avslöjad eller avslöjad som härrör från eller på något sätt är relaterat till användningen av eller oförmågan att använda eller prestanda av webbplatsen eller innehållet eller materialet eller funktionaliteten på eller åtkomst via webbplatsen inklusive, utan begränsning, inkomstförlust, förväntad vinst eller förlorad verksamhet, data eller försäljning eller någon annan typ av skada, oavsett om de är materiella eller immateriella, även om Fairyin eller dess samarbetspartner eller deras respektive representant eller sådan person har blivit upplysad om po sårbarhet för sådana skador.

SKADEERSÄTTNING

Du godkänner att skada Fairyin och vår förälder, dotterbolag, affiliates, partners, tjänstemän, regissörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, oskadliga från något krav eller krav, inklusive rimliga jurister och rsquo; avgifter som görs av någon tredje part på grund av eller som uppstår på grund av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller som referens eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

AVSKILJBARHET

Om något av dessa Villkor är någon bestämmelse i Webbplatspolicyen eller någon bestämmelse i en order bestäms av någon behörig myndighet för att vara ogiltig, olaglig eller otillåtlig i vart fall, kommer detta villkor, villkor eller bestämmelse i så mån att avskiljas från återstående villkor, villkor och bestämmelser som fortsätter att vara giltiga i den utsträckning som lagen tillåter.

UPPSÄGNING

Parternas skyldigheter och skulder som uppkommit före uppsägningsdagen ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor är effektiva såvida inte och ändå upphört av dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att anmäla att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om du i vår enda dom misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa alla villkor eller villkor i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som ska betalas till och med datum för uppsägning och / eller kan följaktligen neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

HELA ÖVERENSKOMMELSEN

Dessa villkor och alla handlingar som uttryckligen avses i dem (inklusive, men inte begränsat till, webbplatspolicyer, orderbekräftelser och fraktbekräftelser) representerar hela avtalet mellan dig och oss i förhållande till ämnet i dessa villkor eller något sådant dokument som avses häri och ersätt eventuella avtal, förståelser eller avtal mellan dig och oss, antingen muntligt eller skriftligt. Både du och vi erkänner att, när ni ingått dessa villkor och något sådant dokument som det hänvisas till här, har varken du eller vi åberopat någon representation, åtagande eller löfte som ges av den andra eller underförstått från något sagt eller skrivet i förhandlingar mellan dig och oss före sådana villkor eller något sådant dokument som avses häri, med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa villkor eller något sådant dokument som avses häri.

KONTAKT INFORMATION

Frågor om villkoren & Villkoren ska skickas till oss på [email protected]